Ernst József

Gondolatok a lovaglásról 12. Örkényi iskola

Gondolatok a lovaglásról

Az örkényi iskola

“Az örkényi iskola módszerét megteremtőik és tanítványaik soha nem tartották különösnek, speciálisnak, egyszerűen csak a helyes lovaglásnak mondották. Az örkényi tanárképző fennállása mindössze 14 tanévet (a PIK éveit is számítva 23 év) tett ki, amelyből öt háborús esztendő volt. Az, hogy ezen rövid idő alatt egy iskola alakult ki, az már csak működése megszűnése után vált egyértelművé.”
Ernst József

Ha érdekel, olvass tovább a könyvben, melyet itt rendelhetsz meg:
https://listamester.hu/forms/477/55538.html

Oszd meg!

Gondolatok a lovaglásról 11. Örkényi iskola

Gondolatok a lovaglásról

Az örkényi iskola “A tanárképzőbe vezényelt tiszteken kívül itt helyezték el az olimpiai keret idomító- és ugróosztályát is. Joggal feltételezhető, hogy minden valószínűség szerint ez volt az örkényi intézmény létrehozásának valódi indoka, mert a XX. század közepe táján semmi más nem indokolhatta egy ilyen nagyméretű és drága katonai lovasoktató-központ létrehozását.” Ernst József Ha érdekel, olvass …

Elolvasom a cikket

Oszd meg!

Gondolatok a lovaglásról 10. Örkényi iskola

Gondolatok a lovaglásról

Az örkényi iskola “A Lovaglótanárképzőben a tanév augusztus 20-tól július 10-ig tartott. A minimum kétéves csapatszolgálat és az elvégzett equitáció után kerülhettek a tisztek az örkényi egyéves tanárképző-tanfolyamra. Egy évfolyamon általában 9 tiszt vett részt (négy huszár, négy tüzér és egy vonatcsapatbeli; később a létszámot emelték).” Ernst József Ha érdekel, olvass tovább a könyvben, melyet …

Elolvasom a cikket

Oszd meg!

Gondolatok a lovaglásról 9. Örkényi iskola

Gondolatok a lovaglásról

Az örkényi iskola “Az örkényi kiképzés során nemcsak az alapmunkával, az alapkiképzéssel ismerkedtek meg az iskola növendékei, hanem a magasabb szintű “folytatásban” is (a lóhasználat, a sport minden ágában) részt kellett venniük, s a legmagasabb szinten kellett “érzést” szerezniük. Ez határozta meg az örkényi lovasok szemléletét: bármilyen munkát is végeztek, mindig az idomító-, a terep-, …

Elolvasom a cikket

Oszd meg!

Gondolatok a lovaglásról 8. Örkényi iskola

Gondolatok a lovaglásról

Az örkényi iskola “Ekkortájt született meg a döntés arról is, hogy a Lovaglótanárképzőnek – amely eléggé panaszolt körülmények között működött a budapesti Ferenc József Laktanyában – új otthont adnak. Több lehetőség közül végül is a Budapesthez közeli Örkény község mellett levő honvédségi terület (Táborfalva) igénybevétele mellett döntöttek.” Ernst József Ha érdekel, olvass tovább a könyvben, …

Elolvasom a cikket

Oszd meg!

Gondolatok a lovaglásról 7. Útkeresés a díjugratásban

Gondolatok a lovaglásról

Útkeresés a díjugratásban “A századforduló körül az olaszországi Pineroloban levő lovaskiképző iskolában, ahol Frederico Caprilli kapitány működött, szakítottak a klasszikus iskolák hagyományaival. Az olasz ugróiskola 1902-ben, a Torinóban rendezett nemzetközi versenyen mutatkozott be az ugratásban elért eredményeivel, amelyeket a következő évek sikersorozata erősített meg.”Ernst JózsefHa érdekel, olvass tovább a könyvben, melyet itt rendelhetsz meg:https://listamester.hu/forms/477/55538.html

Oszd meg!

Gondolatok a lovaglásról 6. Útkeresés a díjugratásban

Gondolatok a lovaglásról

Útkeresés a díjugratásban “A húszas évek díjugratásairól nemigen készültek filmfelvételek, mindössze néhány fénykép alapján vonhatunk le következtetéseket. Nem tudunk teljes képet alkotni a lovaglásról, pontosabban az elugratásról, a ló rendezéséről stb., s főleg arról, hogy lovasaink – mint igen sok beszámoló említi – miként “birkóztak” lovaikkal a pályán.” Ernst József Ha érdekel, olvass tovább a …

Elolvasom a cikket

Oszd meg!

Gondolatok a lovaglásról 5. Útkeresés a díjlovaglásban

Gondolatok a lovaglásról

Útkeresés a díjlovaglásban “Ezek az ún. klasszikus iskolák elsősorban az iskolalovaglást, a mai értelemben vett díjlovaglást tartották szem előtt, s céljuk a ló teljes elengedtetése és a feltétlen engedelmesség elérése volt, amiből adódóan, vagy még pontosabban meghatározva, aminek következményeként hajtotta végre a ló az ugrást. Ezért szerepelt a díjlovaglási feladatok között 4-6 ugrás abszolválása is. …

Elolvasom a cikket

Oszd meg!

Gondolatok a lovaglásról 4. Klasszikus iskolák

Gondolatok a lovaglásról

“Az iskolalovaglás terén Európában tulajdonképpen három-négy, egymástól csak kismértékben eltérő, a klasszikus és a nemzeti hagyományokra támaszkodó iskola (katonai lovaglótanárképző) működött és gyakorolt hatást Európa lovasaira.” Ernst József Ha érdekel, olvass tovább a könyvben, melyet itt rendelhetsz meg:https://listamester.hu/forms/477/55538.html

Oszd meg!

Gondolatok a lovaglásról 3. A lovaglás alapelvei

Gondolatok a lovaglásról

“Az első olvasatra úgy tűnik, hogy sok témáról, a lovaglás alapelveiről több szó esik. Ha figyelmesen olvassuk ezeket a cikkeket, láthatjuk, hogy a szerzők nem egymást ismétlik, hanem ugyanarról a témáról más-más szempontból és érzésből adódóan írják le tapasztalataikat és adnak tanácsot.” Ernst József Ha érdekel, olvass tovább a könyvben, melyet itt rendelhetsz meg:https://listamester.hu/forms/477/55538.html

Oszd meg!

Gondolatok a lovaglásról 2. Az írások szerzői

Gondolatok a lovaglásról

“A válogatásban csak a budapesti Ferenc József Laktanyában, illetve az Örkénytáborban elhelyezett Lovaglótanár és Hajtóiskolában végzett lovasok írásai szerepelnek. Kivételt képez Keméry Pál, aki az első világháború előtti években, majd a két világháború között, s végül a második világháború után 1957-ben bekövetkezett haláláig tevékenyen részt vett a magyar lovaséletben.” Ernst József Ha érdekel, olvass tovább …

Elolvasom a cikket

Oszd meg!

Gondolatok a lovaglásról 1. Klasszikus alapelvek

Gondolatok a lovaglásról

“Sokakban felmerülhet, hogy a sportban ma már egészen más elvek érvényesülnek, és az 50-60 év előtti edzési felfogások elavultak. Hogy valójában így van-e ez, egy-egy cikk áttanulmányozása után az olvasó döntse el! Tény, hogy a modern lovaglás csúcsteljesítményeihez a klasszikus alapelveken felépített munka vezet, amelyeket ma is elgondolkodtató módon fogalmaztak meg az egykori lovasok, sőt …

Elolvasom a cikket

Oszd meg!