A hajlító munka II.

Josipovich Zsigmond : A természetes egyensúlyról

(Szemelvények a Lovaglótanárok a lovaglásról c. könyvből)

A hajlító munka folytatása előtt tisztáznunk kell, hogy mit is értünk a ló természetes egyensúlyán?

Amikor a ló egyensúlyáról beszélünk, rendszerint az elülső és a hátulsó lábak közötti egyenletes súlyeloszlásra gondolunk, éspedig oly módon, hogy az elülső, illetve a hátulsó lábak a ló és lovas együttes súlyának felét-felét hordozzák.”

Azzal viszont, hogy a súly az elülső és a hátulsó lábak között, azaz egy lábpáron oszlik meg, mind a négy láb egyenletes megterhelésének kívánalmát még nem értük el tökéletesen. Tovább kell mennünk, és azt kell elérnünk, hogy minden egyes láb a súly arányos részét, vagyis az összsúly egynegyedét hordozza. Ennek a követelménynek azonban csak egy olyan ló képes megfelelni, amelyiknek nemcsak elülső és hátulsó lábai, hanem jobb és bal testoldala is egyensúlyban van, a vízen úszó hajóhoz hasonlóan.”

Azt hiszem annak a magyarázata, hogy a lovak leggyakrabban egyik oldalukon merevebbek mint a másikon, a jobb és a bal oldal közti egyenlőtlen súlyeloszlásban keresendő.”

Az egyik ló az egyik, a másik ló a másik vállát terheli meg jobban, éspedig mindaddig, míg a lovas a lovát egyenesre nem tudja igazítani.”

Tehát az a ló tud természetes egyensúlyban járni, amelyik egyenes. De hogy tudjuk elérni a ló egyenességét?

Egyedül az előrelovaglással egybekötött hajlítómunka vezethet el bennünket az egyenesre igazításhoz és ezzel együtt a természetes egyensúlyhoz. Tudjuk azt is, hogy a ló egyenesre igazítása elsősorban nem a ló testének lineáris egyenességével azonos – hiszen létezik hajlítottan egyenes irány is -, hanem sokkal inkább az egész csontváz rugalmasságával.”

(Itt a „csontváz rugalmassága” a ló egész testének rugalmasságát jelenti.)

Ezt az adott út irányában, legyen az egyenes vagy körív, sík talaj, vagy hegynek föl, illetve hegynek le, mindig oly módon kell beállítani, hogy a testet mozgató hátulsó lábak teljes ereje a kívánt irányba hasson.”

Josipovich Zsigmond értelmezése szerint helyére kerül a ló egyenességének fogalma, továbbá az a tény, hogy azt a lovat lehet előre hajtani, amelyik ló egyenesre van állítva. Az ilyen ló tehát szimmetrikus, és természetes egyensúlyban tud járni.

A továbbiakat olvasd el a „Lovaglótanárok a lovaglásról” c. könyvből, melyet itt tudsz megrendelni:

Lovaglótanárok lovaglásról c. könyv megrendelése  >>

Halász Péter lovas edző és lókiképző

(A könyvből való részletek kiemelését a Szaktudás Kiadó Ház Zrt. hozzájárulásával tettem.)

Oszd meg!

Szólj hozzá!